Формат

Определя оформлението и размера на плика.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Плик за писмо - Формат.


Получател

Задава позициите и форматирането на текста на адреса на получателя.

Позиция

Задава позициите на адреса на получателя върху плика.

отляво

Въведете разстоянието между левия ръб на плика и полето на адреса на получателя.

отгоре

Въведете разстоянието между горния край на ръба и горния край на полето на адреса на получателя.

Редактиране

Натиснете и изберете стила за форматиране на текст за полето на получателя.

Знак

Отваря диалогов прозорец, в който можете редактирате знаковото форматиране за полето на получателя.

Абзац

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате абзацното форматиране за полето на получателя.

Подател

Задава позицията и форматирането на адреса на подателя.

Позиция

Задава позицията на адреса на подателя върху плика.

отляво

Въведете разстоянието между левия ръб на плика и полето на адреса на подателя.

отгоре

Въведете разстоянието между горния край на ръба и горния край на полето на адреса на подателя.

Редактиране

Щракнете и изберете стила за форматиране на текст за полето на подателя.

Знак

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате знаковото форматиране за полето на подателя.

Абзац

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате абзацното форматиране за полето на подателя.

Размер

Изберете размера на плика, който да се използва, или създайте потребителски размер.

Форматиране

Изберете размера на плика или изберете "Потребителски" и въведете ширината и височината на плика.

Ширина

Въведете ширината на плика.

Височина

Въведете височината на плика.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!