Плик

Въведете адресите на подателя и получателя. Можете да вмъквате полета с адреси от БД, например базата от данни „Адреси“.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Плик за писмо - Плик.


Получател

Въведете адреса на получателя. Може също да щракнете в това поле и да изберете база от данни, таблица и поле, след което да натиснете бутона със стрелка, за да вмъкнете полето в адреса. При желание можете да форматирате текста на адреса, например с получер или подчертан шрифт.

Подател

Прибавя адреса на подателя към плика. Отметнете квадратчето Подател и въведете адреса на подателя. LibreOffice автоматично ще вмъкне вашите данни в областта Подател, а можете и просто да въведете желаните данни.

База от данни

Избира се базата от данни съдържаща адресните данни които искате да бъдат използвани.

Таблица

Избира се таблицата от БД съдържаща адресните данни които искате да бъдат използвани.

Поле от БД

Избира се полето от БД което съдържа адресните данни които искате да бъдат вмъкнати и след това се натиска бутона със стрелка наляво. Данните се прибавят към адресното поле в което се намира курсора.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!