Плик

Създава плик. В трите раздела може да се уточнят адресите на получателя и подателя, позицията и формата на двата адреса и размерите и ориентацията на плика.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Плик за писмо


Плик

Въведете адресите на подателя и получателя. Можете да вмъквате полета с адреси от БД, например базата от данни „Адреси“.

Формат

Определя оформлението и размера на плика.

Принтер

Задайте настройките за отпечатване на плика.

Нов документ

Създава нов документ и вмъква плика в него.

Вмъкване

Вмъква пликът преди текущата страница на документа.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

За да изтриете плик от документ

  1. Щракнете върху страницата на плика, за да я направите текуща.

  2. Щракнете с десния бутон върху надписа „Плик“ в лентата на състоянието.

    Ще се покаже подменю със стилове за страници.

  3. Изберете стила „По подразбиране“ от подменюто.

    Това премахва специалното форматиране за страница „Плик“.

  4. Изтрива рамките за подател и получател. Щракнете върху канта на всяка от рамките и натиснете клавиша Del.

Моля, подкрепете ни!