Настройки

Добавя номера на главата към надписа. За да използвате тази възможност, първо трябва да припишете ниво в плана на стил за абзаци и после да приложите този стил върху заглавията на глави в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Надпис - Настройки

Отворете контекстното меню - изберете Надпис - Настройки


Номерация по глави

Когато прибавяте номерация по глави към надписите, номерацията на надписите се нулира в началото на нова глава. Например ако последната фигура от първа глава е „Фигура 1.12“, първата фигура от следващата глава ще е „Фигура 2.1“.

Ниво

Изберете броя нива от плана, от по-горните към по-долните, които да се включат в надписа.

Разделител

Въведете знака, който да разделя номера на главата от номера на надписа.

Формат на категория и рамка

Знаков стил

Определя стила на знаците.

Прилагане на кант и сянка

Прилага канта и сянката на обекта върху рамката с надписа.

Добавяне номера на глави към надписи

Работа с надписи

Номерация на глави

Моля, подкрепете ни!