Надпис

Прибавя номериран надпис към избраното изображение, таблица, диаграма, рамка или фигура. Тази команда може да се избере и чрез щракване с десния бутон върху обекта, който искате да надпишете.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Надпис

Отворете контекстното меню - изберете Надпис


Свойства

Задава настройките на надписа за текущата селекция.

Категория

Изберете категория за надписа или въведете име за създаване на нова категория. Текстът на категорията се изписва преди поредния номер в надписа. За всяка предварително дефинирана категория се създава абзацен стил със същото име. Например надписите от категорията „Илюстрации“ се форматират с абзацен стил „Илюстрации“.

Номерация

Изберете вида номериране, който да се използва в надписа.

Надпис

Въведете текста, който искате да следва след номера на надписа.

Разделител

Въведете незадължителните знаци, които да се показват между номера и текста на заглавието.

Позиция

Поставя надписа под или над избрания елемент. Тази възможност е активна само за някои обекти.

Настройки

Добавя номера на главата към надписа. За да използвате тази възможност, първо трябва да припишете ниво в плана на стил за абзаци и после да приложите този стил върху заглавията на глави в документа.

Автонадпис

Отваря диалога за надписи. Същата информация ще намерите и в менюто LibreOffice Writer - Автонадпис в диалоговия прозорец Настройки.

Работа с надписи

Добавяне номера на глави към надписи

Моля, подкрепете ни!