Надпис

Прибавя номериран надпис към избраното изображение, таблица, диаграма, рамка или фигура. Тази команда може да се избере и чрез щракване с десния бутон върху обекта, който искате да надпишете.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Надпис

Отворете контекстното меню - изберете Надпис


Надпис

Type the text that you want to appear after the caption category and caption number.

Свойства

Задава настройките на надписа за текущата селекция.

Категория

Select the caption category, or type a name to create a new category. The category text appears before or after the caption number, depending on the Caption order setting in Options. Captions made with a predefined caption category are formatted with a paragraph style with the same name as the category. For example, captions made with the “Illustration” caption category are formatted with the “Illustration” paragraph style.

Номерация

Select the type of numbering that you want to use in the caption. The selection is also applied to any previous captions in the category.

After number

По желание въведете текст, който да се показва между номера и категорията. Активно е само когато Първо номерацията е избрано в Ред на надписите в Настройки.

Before caption

По желание въведете текст, който да се показва след категорията и номера и преди текста на надписа. Този текст не се вмъква, ако не е зададен текст на надписа.

Позиция

Поставя надписа под или над избрания елемент. Тази възможност е активна само за някои обекти.

Настройки

Opens the Options dialog, where it is possible to customize the appearance of the caption label. You can choose to add a heading number to the caption number, add a character style to the caption category and number, and choose the order of the caption category and caption number.

Автонадпис

Opens the AutoCaption dialog. This is the same dialog you get by Tools - Options - LibreOffice Writer - AutoCaption. Changes to this dialog do not affect the inserted caption for the current selection.

Моля, подкрепете ни!