Вмъкване на бележка под линия/в края

Вмъква бележка под линия или бележка в края на документа. Котвата на бележката се вмъква на текущата позиция на курсора. Може да се избира между автоматично номериране или потребителски символ.

Долното важи и за бележки под линия, и за бележки в края.

Бележките под линия се вмъкват в края на текущата страница, а бележките в края се вмъкват в края на документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Бележка под линия/в края - Бележка под линия/в края

Отворете контекстното меню - изберете Бележка под линия/в края (вмъкната бележка под линия/в края)

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Вмъкване на бележка под линия (пряко)


Номерация

Изберете тип номериране за бележките под линия и бележките в края.

Автоматично

Автоматично се присвоява пореден номер на бележките под линия или бележките в края. За смяна на настройките за автоматичното номериране изберете Инструменти - Бележки под линия/в края.

Знак

Изберете тази възможност, за да укажете знак или символ за текущата бележка под линия. Той може да е буква, цифра или специален знак.

Избор

Вмъква специален знак като котва на бележка под линия или бележка в края.

Тип

Изберете дали да вмъкнете бележка под линия или бележка в края. Бележките в края се номерират отделно от бележките под линия.

Бележка под линия

Добавя бележката под линия в долния край на страницата и вмъква котвата ѝ в текущата позиция на курсора в документа.

Бележка в края

Добавя бележката в края на документа и вмъква котвата ѝ в текущата позиция на курсора в документа.

Вмъкване и редактиране на бележки под линия и в края на текст

Бележки под линия/в края

Моля, подкрепете ни!