Вмъкване на бележка под линия/в края

Вмъква бележка под линия или бележка в края на документа. Котвата на бележката се вмъква на текущата позиция на курсора. Може да се избира между автоматично номериране или потребителски символ.

Долното важи и за бележки под линия, и за бележки в края.

Бележките под линия се вмъкват в края на текущата страница, а бележките в края се вмъкват в края на документа.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Бележка под линия/в края - Бележка под линия/в края.

От контекстното меню:

Изберете Бележка под линия/в края (върху вмъкната бележка под линия/в края).

От интерфейса с раздели:

Изберете Препратка - Бележка под линия.

Изберете Препратка - Бележка в края.

От лентите с инструменти:

Икона за пряко вмъкване на бележка под линия

Вмъкване на бележка под линия (пряко)

Икона за пряко вмъкване на бележка в края

Вмъкване на бележка в края (пряко)


Номерация

Изберете тип номериране за бележките под линия и бележките в края.

Автоматично

Автоматично се присвоява пореден номер на бележките под линия или бележките в края. За смяна на настройките за автоматичното номериране изберете Инструменти - Бележки под линия/в края.

Знак

Изберете тази възможност, за да укажете знак или символ за текущата бележка под линия. Той може да е буква, цифра или специален знак.

Избор

Вмъква специален знак като котва на бележка под линия или бележка в края.

Тип

Изберете дали да вмъкнете бележка под линия или бележка в края. Бележките в края се номерират отделно от бележките под линия.

Бележка под линия

Добавя бележката под линия в долния край на страницата и вмъква котвата ѝ в текущата позиция на курсора в документа.

Бележка в края

Добавя бележката в края на документа и вмъква котвата ѝ в текущата позиция на курсора в документа.

Моля, подкрепете ни!