Отстъпи

Отстъпи отляво и отдясно на раздела.

За достъп до тази команда...

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Отстъпи или изберете Форматиране - Раздели - бутон Настройки - раздел Отстъпи.


Преди раздел

Определя разтоянието от лявата граница на печатаемата зона до началото на редовете на раздела.

След раздел

Определя разстоянието от края на редовете на раздела до дясната граница на печатаемата зона.

Моля, подкрепете ни!