Вмъкване на раздел

Вмъква текстов раздел на мястото на курсора в документа. Може също да изберете част от текста и след това да създадете раздел с тази команда. Чрез раздели можете да вмъквате пасажи от други документи, да прилагате потребителски оформления на колони и да защитавате или скривате част от текста при дадено условие.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Insert - Section

От интерфейса с раздели:

Choose Insert - Section

On the Insert menu of the Insert Tab, choose Section.

От лентите с инструменти:

Икона за раздел

Раздел


В раздел можете да вмъкнете цял документ или наименуван раздел от друг документ. Можете да вмъкнете раздел и като DDE връзка.

За редактиране на раздел изберете Форматиране - Раздел.

Диалоговият прозорец Вмъкване на раздел съдържа следните табове:

Раздел

Задава свойствата на селекцията.

Колони

Определя броя и оформлението на колоните в страница, рамка или раздел.

Отстъпи

Отстъпи отляво и отдясно на раздела.

Area (Background, Highlighting)

Задайте настройките за запълване на избрания обект от рисунка или елемент от документ.

Бележки под линия/в края

Определя къде се показват бележките под линия и бележките в края, както и формата на номерирането им.

Вмъкване

Вмъква раздела дефиниран от Вас на текущата позиция на курсора в документа.

Моля, подкрепете ни!