Вмъкване на ръчен разделител

Вмъква ръчен знак за нов ред, нова колона или нова страница в позицията на курсора.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител.


Тип

Изберете типа на разделителя, който желаете да вмъкнете.

Нов ред

Завършва текущия ред и премества текста вдясно от курсора на нов ред, без да се създава нов абзац.

Мястото за продължаване указва къде да започне следващият ред след знак за нов ред.

Следват възможните стойности.

Оригинално оформление на текста:

Оригинално оформление на текста

Стойност

Форматиращ знак

Значение

[Няма]

Нов ред, няма

Продължава се точно след текущия ред.

Пример за нов ред с „Няма“ (по подразбиране)

Следващия цял ред

Нов ред, цял

Продължава се на следващия цял ред, тоест след всички закотвени обекти, пресичащи текущия ред.

Пример за нов ред със „Следващия цял ред“

Отляво

Нов ред, отляво

Продължава се на следващия ред, който не е преграден от лявата страна.

Пример за нов ред с „Отляво“

Отдясно

Нов ред, отдясно

Продължава се на следващия ред, който не е преграден от дясната страна.

Пример за нов ред с „Отдясно“


Подразбираната стойност за знак за нов ред е „няма“.

tip

Знак за нов ред с подразбирани настройки можете да вмъкнете и като натиснете Shift+Enter.


Нова колона

Вмъква ръчен разделител на колони (в оформление с няколко колони) и премества текста вдясно от курсора в следващата колона. Ръчният разделител на колони се показва с непечатаема линия в началото на новата колона.

tip

За да вмъкнете знак за нова колона, натиснете +Shift+Enter.


Нова страница

Вмъква ръчен разделител на страници и премества текста вдясно от курсора на следващата страница. Вмъкнатият разделител на страници се показва като непечатаема линия в началото на новата страница.

tip

Можете да вмъкнете знак за нова страница и като натиснете +Enter. Ако обаче искате да присвоите на следващата страница различен стил за страници, трябва да използвате командата от менюто.


Стил за страници

Изберете стила за страницата, която следва ръчния разделител.

tip

За да превключвате между пейзажна и портретна ориентация, използвайте Подразбиран стил за страници за прилагане на портретна ориентация и стила Пейзаж за прилагане на пейзажна ориентация.


Смяна на номера на страница

Определя номера на страницата, която следва ръчния разделител на страници. Тази настройка е възможна само ако е зададен различен стил на страница след разделителя.

Номер на страница

Въведете новия номер на страница за страницата след ръчния разделител.

note

За да бъдат показани ръчните разделители, изберете Изглед - Непечатаеми знаци.


Моля, подкрепете ни!