Вмъкване на ръчен разделител

Вмъква ръчен знак за нов ред, нова колона или нова страница в позицията на курсора.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител.


Тип

Изберете типа на разделителя, който желаете да вмъкнете.

Нов ред

Завършва текущия ред и премества текста вдясно от курсора на нов ред, без да се създава нов абзац.

tip

Знак за нов ред можете да вмъкнете и като натиснете Shift+Enter.


Нова колона

Вмъква ръчен разделител на колони (в оформление с няколко колони) и премества текста вдясно от курсора в следващата колона. Ръчният разделител на колони се показва с непечатаема линия в началото на новата колона.

tip

За да вмъкнете знак за нова колона, натиснете +Shift+Enter.


Нова страница

Вмъква ръчен разделител на страници и премества текста вдясно от курсора на следващата страница. Вмъкнатият разделител на страници се показва като непечатаема линия в началото на новата страница.

tip

Можете да вмъкнете знак за нова страница и като натиснете +Enter. Ако обаче искате да присвоите на следващата страница различен стил за страници, трябва да използвате командата от менюто.


Стил за страници

Изберете стила за страницата, която следва ръчния разделител.

Смяна на номера на страница

Определя номера на страницата, която следва ръчния разделител на страници. Тази настройка е възможна само ако е зададен различен стил на страница след разделителя.

Номер на страница

Въведете новия номер на страница за страницата след ръчния разделител.

note

За да бъдат показани ръчните разделители, изберете Изглед - Непечатаеми знаци.


Вмъкване и изтриване на знаци за нова страница

Моля, подкрепете ни!