Фонове на полета

Показва и скрива фона на полетата в документа, включително на непрекъсваемите интервали, меките тирета за пренасяне, указателите и бележките под линия.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Фонове на полета.

От интерфейса с раздели:

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Фонове на полета.

От лентите с инструменти:

Икона за фонове на полета

Фонове на полета

От клавиатурата:

+ F8


Моля, подкрепете ни!