Скали

Съдържа подменю за показване или скриване на хоризонталната и вертикалната скала.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Скали.


Скали

Показва или скрива хоризонталната скала и – ако е активиранa – вертикалната скала. Чрез хоризонталната скала могат да се нагласяват страничните бели полета на страницата, позициите за табулация, отстъпите, кантовете, клетките на таблиците и да се подреждат обекти върху страницата.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Скали - Скали.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Скали.

В менюто Изглед изберете Скали.

От лентите с инструменти:

Икона за скали

Скали

От клавиатурата:

+ Shift + R


Вертикална скала

Показва или скрива вертикалната скала. Чрез нея могат да се нагласяват горното и долното бяло поле на страницата, клетките на таблиците и височините на обектите в страницата.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Скали - Вертикална скала.

От лентите с инструменти:

Икона за вертикална скала

Вертикална скала


Моля, подкрепете ни!