Редактиране на раздели

Променя свойствата на разделите дефинирани във вашия документ. За да вмъкнете раздел, изберете текст или щракнете във документа, където трябва да започне новия раздел, и изберете Вмъкване - Раздел.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Раздели


Диалоговият прозорец Редактиране на раздел е подобен на диалоговият прозорец Вмъкване - Раздели предлага следните допълнителни възможности:

Раздел

Въведете името на раздела, който искате да редактирате, или изберете име от списъка Раздел. Ако курсорът в момента се намира в раздел, името на раздела се показва от дясната страна на лентата на състоянието в долния край на прозореца на документа.

Текущото състояние на защитата от писане се показва със символ на катинар пред името на раздела в списъка. При отворен катинар е разрешено и при затворен катинар е забранено писането в раздела. Аналогично със символ на очила се показва дали раздела е видим.

Настройки

Отваря диалоговия прозорец Настройки, където може да се редактира подредбата на колоните, фона, бележките под линия и бележките в края за избрания раздел. Ако разделът е защитен с парола, първо трябва да се въведе паролата.

Премахване

Премахва избрания раздел от документа и вмъква съдържанието на раздела в документа.

Моля, подкрепете ни!