Редактиране на запис за указател

Редактира избрания запис на указател. Щракнете пред или върху записа на указател и изберете тази команда.

За да вмъкнете запис за указател, изберете дума от документа, после изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Запис.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Препратка - Елемент от указател...

Отворете контекстното меню - изберете Елемент от указател


Избор

Тук се редактира избраният запис за указател.

Указател

Показва типа на указателя, на който принадлежи избраният запис. В този диалогов прозорец не може да се промени типът на указателя. Вместо трябва да изтриете записа от документа и да го вмъкнете отново с друг тип на указател.

Запис

Редактирайте записа за указател, ако е необходимо. Когато променяте запис за указател, новият текст се появява само в указателя, но не и в неговата котва в документа. Например, можете да въведете елемент с коментар като „Основни понятия, виж също Общ преглед“.

1ви ключ

За да създадете указател с няколко нива, въведете името на записа за указател от първо ниво или изберете име от списъка. Текущият запис за указател се прибавя под това име.

2ри ключ

Въведете името на запис за указател от второ ниво или изберете име от списъка. Текущият запис за указател се прибавя под това име.

Ниво

Променя нивото в плана на запис за таблицата със съдържанието.

Фонетично четене

Въведете транскрипцията на съответния елемент. Например, ако изписана с канджи японска дума има повече от едно произношение, въведете правилното произношение с катакана. Впоследствие думата, изписана с канджи, се сортира според записа за транскрипция. Тази настройка е достъпна само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици.

Изтриване

Изтрива избраните записи от указателя. Текстът на записа в документа не се изтрива.

Бутон „Първи“

Преминава към първия запис за указател от същия тип в документа.

Икона със стрелка наляво до края

Бутон „Първи“

Бутон „Последен“

Преминава към последния запис за указател от същия тип в документа.

Икона със стрелка надясно до края

Бутон „Последен“

Стрелка наляво

Преминава към предишния запис за указател от същия тип в документа.

Икона със стрелка наляво

Стрелка наляво

Стрелка надясно

Преминава към следващия запис за указател от същия тип в документа.

Икона със стрелка надясно

Стрелка надясно

tip

Можете да преминавате бързо към записи за указател и чрез лентата с инструменти Навигация.


Моля, подкрепете ни!