Редактиране на бележка под линия или в края

Редактира котвата на бележка под линия или бележка в края. Щракнете пред бележката и изберете тази команда.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Бележка под линия


За да редактирате текста на бележка под линия или бележка в края, щракнете в областта на бележката в долната част на страницата или в края на документа.

note

За да преминете бързо към текста на бележката под линия или в края, щракнете върху котвата й в документа. Можете също да поставите курсора преди или след котвата и да натиснете +Shift+PgDn. За да преминете обратно към котвата на бележката, натиснете PgUp.


Номерация

Изберете типа на номерацията за бележката под линия или в края.

Автоматично

Автоматично се присвоява пореден номер на бележките под линия или бележките в края. За смяна на настройките за автоматичното номериране изберете Инструменти - Бележки под линия/в края.

Знак

Изберете тази възможност, за да укажете знак или символ за текущата бележка под линия. Той може да е буква, цифра или специален знак.

Избор

Вмъква специален знак като котва на бележка под линия или бележка в края.

tip

За промените форматирането на котвата или текста на бележка под линия или в края, изберете я и после изберете Форматиране - Знак. Можете да натиснете , за да отворите прозореца Стилове и да промените стила на абзаца за бележка под линия или бележка в края.


Тип

Изберете тип на бележката – бележка под линия или бележка в края. Бележката под линия се поставя в дъното на текущата страница, а бележката в края – в края на документа.

Бележка под линия

Превръща бележка в края в бележка под линия.

Бележка в края

Превръща бележка под линия в бележка в края.

Стрелка наляво

Преминава към котвата на предишната бележка под линия или бележка в края.

Икона за предишна бележка под линия

Предишна бележка под линия

Стрелка надясно

Преминава към котвата на следващата бележка под линия или бележка в края.

Икона за следваща бележка под линия

Следваща бележка под линия

Моля, подкрепете ни!