Редактиране на полета

Отваря диалогов прозорец, в който можете да редактирате свойствата на поле. Щракнете пред полето и изберете тази команда. В диалоговия прозорец може да използвате бутоните със стрелки, за да се прехвърляте към предишно или следващо поле.

Двукратното щракване върху поле в документа също го отваря за редактиране.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Полета.

Изберете Вмъкване - Полета.

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

От контекстното меню:

Редактиране на поле

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Полета.

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

Изберете Препратки - Полета.

Изберете Препратки - Кръстосана препратка.

От лентите с инструменти:

Икона за препратка

Кръстосана препратка

Икона за вмъкване на поле

Вмъкване на поле

От клавиатурата:

+ F2


tip

За да превключите показването на полетата в документа между имена и съдържание, изберете Изглед - Имена на полета.


note

Ако изберете DDE връзка в документа и изберете Редактиране - Полета, ще се отвори диалоговият прозорец Редактиране на връзки.


note

Ако щракнете пред поле от тип „подател“ и изберете Редактиране - Полета, ще се отвори диалоговият прозорец Потребителски данни.


Тип

Показва вида на полето, което редактирате.

note

Следващите елементи от диалога се виждат само когато е избрано поле от съответен тип.


Избор

Показва настройките на полето, например „фиксирано“. При необходимост може да изберете друга настройка за избрания тип на поле.

Формат

Изберете формат за съдържанието на полето. При полета за дата, за час и потребителски полета можете да щракнете върху „Допълнителни формати“ в списъка и да изберете различен формат. Достъпните формати зависят от типа на редактираното поле.

Отместване

Показва отместването за избрания тип поле, например за „Следваща страница“, „Номера на страници“ или „Предишна страница“. Можете да въведете нова стойност за отместване, която ще бъде добавена към показвания номер на страница.

warning

Ако искате да промените действителния номер на страница, а не показвания номер, не използвайте стойността Отместване. За да променяте номера на страници, прочетете ръководството Номера на страници.


До ниво

Избира заглавието за показване според зададения формат. Избира се първото заглавие преди полето, чието ниво от плана е по-малко или равно на зададеното. Тази настройка е налице само за типове полета Заглавие (документ) и Числов диапазон (променлива).

Име

Показва името на променлива на поле. Ако желаете, можете да въведете ново име.

Стойност

Показва текущата стойност на променливата. При необходимост може да се въведе нова стойност.

Фиксирано съдържание

Вмъква полето като статично съдържание, т.е. обновяването му е невъзможно.

Условие

Показва условието, при което полето ще бъде активирано. При необходимост може да въведете ново условие.

Тогава, Иначе

Задават показваното съдържание на полето според това дали е изпълнено условието.

Макрос

Отваря прозореца Избор на макрос. В него можете да изберете макроса, който ще бъде стартиран при щракване върху избраното поле в документа. Този бутон е налице само за полета с функция "Изпълняване на макрос".

Препратка

Вмъква или променя свързания с избраното поле текст.

Име на макрос

Показва името на макроса, свързан с избраното поле.

Запазено място

Показва текста за запазено място на избраното поле.

Вмъкване на текст

Показва текста, свързан с условие.

Формула

Показва формулата на поле за формула.

Невидимо

Скрива съдържанието на полето в документа. Полето се вмъква като тесен сив белег в документа. Тази възможност е налична само за полета от тип „Задаване на променлива“ и „Потребителско поле“.

Прилагане

Прибавя потребителското поле към списъка Избор.

Икона за прилагане

Прилагане

Изтриване

Премахва потребителското поле от списъка. Могат да се изтриват само неизползвани в текущия документ полета. За да премахнете поле, което се използва в текущия документ, първо изтрийте всичките му срещания в документа, а после го премахнете от списъка.

Икона

Изтриване

Избор на БД

Изберете регистрирана база данни, от която искате да вмъкнете избраното поле. Можете също да промените таблицата или заявката, за която се отнася полето.

Номер на запис

Показва номера на запис от БД, който се вмъква, когато е изпълнено условието, определено за полето от тип „Произволен запис“.

Стрелка наляво

Преминава към предишното поле от същия тип в документа. Този бутон е активен само ако съществува повече от едно поле от този тип.

Икона за предишно поле

Предишно поле

Стрелка надясно

Преминава към следващото поле от същия тип в документа. Този бутон е активен само ако съществува повече от едно поле от този тип.

Икона за следващо поле

Следващо поле

Моля, подкрепете ни!