Редактиране на библиографски запис

Редактира избрания библиографски запис.

За достъп до тази команда...

Изберете Редактиране - Библиографски запис


Запис

Кратко име

Показва съкращението за библиографския запис.

Автор, заглавие

Показва информацията за автор и заглавие от библиографския запис.

Прилагане

Прилага нанесените промени и затваря диалоговия прозорец Редактиране на библиографски запис.

Затваряне

Затваря диалоговия прозорец.

Нов

Отваря диалога Дефиниране на библиографски запис, в който можете да създадете нов запис.

Редактиране

Отваря диалога Дефиниране на библиографски запис, в който можете да редактирате текущия запис.

Моля, подкрепете ни!