Преименуване на автотекст

Позволява промяната на име на запис от автотекста.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Автотекст - Автотекст - Преименуване


Име

Показва текущото име на избран елемент от автотекста.

Нов

Въведете ново име за избрания компонент от автотекста

Пряк път

Присвоява пряк път към избрания запис от автотекста.

Моля, подкрепете ни!