Навигация

Ако щракнете върху тази икона от „Навигатора“ или в долния десен край на прозореца на документа, ще се покаже лента с инструменти, която ви позволява да изберете измежду съществуващите цели в документа. Можете да използвате иконите стрелка нагоре и стрелка надолу, за да позиционирате текстовия курсор върху предишната или следващата цел.

Натиснете бутона „нагоре“, за да преминете към предишната страница или обект.

Натиснете бутона „надолу“, за да преминете към следваща страница или обект.

По подразбиране, докато не е избран друг елемент, бутоните със стрелки прехвърлят към предишна или следваща страница в документа. Те са черни, когато прехвърлят към страница, и сини, когато прехвърлят към друг обект.

Елементите съответстват предимно на тези от полето за избиране в Навигатора. Можете да избирате и други местоназначения, например напомнянията, които можете да поставяте чрез иконата Задаване на напомняне в „Навигатора“. В лентата с инструменти Навигация можете да избирате измежду следните елементи: таблица, рамка, графика, OLE обект, страница, заглавия, напомняне, рисунка, поле на контрола, раздел, показалец, селекция, бележка под линия, бележка, елемент от указател, таблична формула, погрешна таблична формула.

Напомнянията се обхождат в реда, в който са зададени.

При табличните формули можете да се прехвърляте или към всички формули в документа, или само към неправилните. При неправилните формули се прехвърляте само към формули, които са предизвикали грешки. Програмата пропуска формулите с вторични грешки (тези, които на свой ред цитират неправилни формули).

Работа с лентата с инструменти „Навигация“

За да отворите лентата с инструменти Навигация, щракнете върху иконата ѝ в горния ляв ъгъл на прозореца „Навигатор“. Можете да откъснете лентата от мястото ѝ, като я плъзнете с мишката и я разположите на произволно място на екрана.

Щракнете върху иконата за вида обекти, между които искате да се прехвърляте. След това щракнете върху някой от бутоните със стрелки „Предишен обект“ или „Следващ обект“. Имената на тези бутони показват типа обекти, който сте избрали. Текстовият курсор се позиционира върху избрания обект.

Икона Съвет

Можете да конфигурирате LibreOffice според вашите специфични предпочитания за навигация в документа. За да направите това, изберете Инструменти - Персонализиране. Различните таблици за адаптиране на менютата, входа чрез клавиатурата или лентите с инструменти съдържат разнообразни функции за навигация в документа в областта „Навигация“. По този начин можете да се прехвърляте към индексираните етикети на документа с функцията „Към следващ/предишен индексиран етикет“.


Повторно търсене

Чрез иконата Повтаряне на търсенето от лентата с инструменти Навигация можете да повторите търсене, започнато в диалоговия прозорец Търсене и замяна. За тази цел щракнете върху иконата. Сините стрелки от вертикалния плъзгач ще приемат функциите Продължаване търсенето напред и Продължаване търсенето назад. Ако изберете една от тях, ще бъде продължено търсенето на текста, зададен в диалоговия прозорец „Търсене и замяна“.

Моля, подкрепете ни!