Име и път на документи във формат HTML

Записва файла като документ на HTML, който може да се разглежда в уеббраузър. Можете да укажете при срещане на зададен от вас стил на заглавие в документа да се създава отделна страница. Ако изберете тази възможност, ще бъде създадена и допълнителна страница с връзки до всички генерирани страници.

За достъп до тази команда...

Изберете Файл - Изпращане - Създаване на документ на HTML


Ако се създава повече от един документ във формат HTML, към името на файла се прибавя пореден номер. Заглавията на страниците на HTML се създават от най-високото ниво заглавия на глави.

Име на файл

Въведете име или път за файла. Можете да въведете и URL

разделяне по

Изберете стила за заглавия, който да указва начало на нова HTML страница. За да използвате тази възможност, приложете някой от стиловете за заглавия върху абзаците, от които искате да започват нови страници.

Тип на файл

Изберете файловия формат за записвания документ. В областта за визуализация ще се показват само документи от избрания тип. Типовете файлове са описани в Информация относно филтрите за импортиране и експортиране.

Записване

Записва файла.

Моля, подкрепете ни!