Циркулярни писма

Диалоговият прозорец Циркулярни писма ви помага да отпечатвате и записвате циркулярни писма.

За достъп до тази команда...

Вмъкнете в текстов документ поне едно поле от база от данни с адреси, след което започнете отпечатване на документа. Отговорете с „Да“ на въпроса дали желаете да отпечатате циркулярно писмо.


По време на отпечатването, информацията от базата от данни замества съответните полета (запазени места). За повече информация относно вмъкването на полета от БД вижте и раздела База от данни от Вмъкване - Поле - Още полета.

Записи

Определя броя на записите за отпечатване на типовите писма. За всеки запис ще бъде отпечатено по едно писмо.

Всички

Обработва всички записи от базата от данни.

Избрани записи

Обработва само избраните записи от базата от данни. Тази възможност е налична само когато предварително сте избрали нужните записи.

От:

Задайте номера на първия запис за отпечатване.

До:

Задайте номера на последния запис за отпечатване.

Изход

Определя дали вашите типови писма да бъдат изпратени към принтер за отпечатване или записани във файл.

Принтер

Отпечатване на типовите писма.

Файл

Записване на типовите писма като файл.

Като един документ

Създава се един голям документ, съдържащ всички записи от данните.

Като отделни документи

За всеки запис от данните се създава отделен документ.

Генериране име на файл от база от данни

Името на всеки от файловете се генерира от данните в базата.

Поле

Съдържанието на избраното поле от БД се използва като файлово име за типовото писмо.

Път

Определя пътя до местоположението на записаните циркулярни писма.

...

Отваря диалога Избор на път .

Файлов формат

Изберете файлов формат за съхраняване на създадения документ.

Помощник за циркулярни писма

Стартира помощника за циркулярни писма, с който можете да създадете циркулярни писма или да изпратите съобщения по електронната поща до много получатели.

Моля, подкрепете ни!