Мостра за печат

Показва мостра на отпечатаната страница или затваря мострата, когато тя е активна.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Меню Файл - Мостра за печат.

От интерфейса с раздели:

Изберете Файл - Мостра за печат.

От клавиатурата:

+ Shift + O

От лентите с инструменти:

Икона за мостра за печат

Мостра за печат


С иконите в лентата Мостра за печат можете да превъртате страниците на документа или да го отпечатате.

Можете да прелиствате страниците чрез натискане на клавишите Page Up и Page Down.

note

Не можете да редактирате документа, докато сте в режим на мостра за печат.


За да излезете от мострата за печат, щракнете върху бутона Затваряне на мострата.

Моля, подкрепете ни!