Мостра за печат

Показва мостра на отпечатаната страница или затваря мострата.

За достъп до тази команда...

Меню Файл - Мостра за печат.

Икона за мостра за печат

Мостра за печат


Използвайте иконите от лентата Мостра за печат, за да разлиствате документа или да го отпечатате.

Можете да прелиствате страниците чрез натискане на клавишите Page Up и Page Down.

Икона Бележка

Не можете да редактирате документа, докато сте в режим на мостра за печат.


Моля, подкрепете ни!