Мостра за печат

Показва мостра на отпечатаната страница или затваря мострата.

За достъп до тази команда...

Меню Файл - Мостра за печат.

Икона за мостра за печат

Мостра за печат


С иконите в лентата Мостра за печат можете да превъртате страниците на документа или да го отпечатате.

Можете да прелиствате страниците чрез натискане на клавишите Page Up и Page Down.

Икона Бележка

Не можете да редактирате документа, докато сте в режим на мостра за печат.


Моля, подкрепете ни!