Изберете Стилове - Редактиране на стилове.

Изберете Стилове - Обновяване на избрания стил или + Shift+F11.

Изберете Стилове - Нов стил от избраното или Shift+F11.

Изберете Стилове - Зареждане на стилове от шаблон.

Изберете Стилове - Управление на стиловете или .

Моля, подкрепете ни!