Изберете Стилове - Редактиране на стилове....

Изберете Стилове - Обновяване на стил или + Shift + F11.

Изберете Стилове - Нов стил или Shift + F11.

Изберете Стилове - Зареждане на стилове.

Изберете Стилове - Управление на стиловете or .

Моля, подкрепете ни!