Меню Инструменти

Изберете Инструменти - Език - Сричкопренасяне

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Превеждане.

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Проверка за достъпност.

Изберете Файл - Експортиране като PDF - Общи - Универсална достъпност (PDF/UA) и щракнете върху OK.

От клавиатурата:

+ 8

От страничната лента:

Отворете панела Проверка за достъпност.

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Брой думи

От интерфейса с раздели:

Изберете Преглед - Брой думи.

В менюто Преглед на раздела Преглед изберете Брой думи.

От лентите с инструменти:

Икона за брой думи

Брой думи

От лентата на състоянието:

Щракнете в областта Брой думи и знаци.

От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Номерация на заглавия

От лентите с инструменти:

Икона за номериране на заглавия

Номерация на заглавия

Изберете раздела Инструменти - Номерация на заглавия - Номерация

Изберете Инструменти - Номерация на редове (не за формат HTML)

Изберете Инструменти - Бележки под линия/в края

Изберете раздела Инструменти - Бележки под линия/в края - Бележки под линия

Изберете раздела Инструменти - Бележки под линия/в края - Бележки в края

Изберете Таблица - Преобразуване - От текст в таблица

Изберете абзаци или редове клетки от таблица, после изберете Инструменти - Сортиране.

Изберете Инструменти - Изчисляване

+ знак плюс

Изберете Инструменти - Обновяване

Изберете Инструменти - Обновяване - Форматиране на страницата

Изберете Инструменти - Обновяване - Текущ указател

Изберете Инструменти - Обновяване - Указатели и таблици.

Изберете Инструменти - Обновяване - Обновяване на всичко

Изберете Инструменти - Обновяване - Полета

клавиш F9

Изберете Инструменти - Обновяване - Връзки

Изберете Инструменти - Обновяване - Диаграми.

Изберете Инструменти - Защитаване на документ - Защитаване на полета.

Изберете Инструменти - Защитаване на документ - Защитаване на показалци.

Изберете Инструменти - Помощник за циркулярни писма

Щракнете върху иконата Циркулярни писма от лентата Циркулярни писма:

Щракнете върху иконата Циркулярни писма от лентата Таблични данни:

Икона

Циркулярни писма

Моля, подкрепете ни!