Меню Инструменти

Изберете Инструменти - Език - Сричкопренасяне

Изберете Инструменти - Брой думи

Изберете Инструменти - Номерация на глави

Изберете раздела Инструменти - Номерация на глави - Номерация

Изберете Инструменти - Номерация на редове (не за формат HTML)

Изберете Инструменти - Бележки под линия/в края

Изберете раздела Инструменти - Бележки под линия/в края - Бележки под линия

Изберете раздела Инструменти - Бележки под линия/в края - Бележки в края

Изберете Таблица - Преобразуване - От текст в таблица

Изберете Инструменти - Сортиране

Изберете Инструменти - Изчисляване

+ знак плюс

Изберете Инструменти - Обновяване

Изберете Инструменти - Обновяване - Форматиране на страницата

Изберете Инструменти - Обновяване - Текущ указател

Изберете Инструменти - Обновяване - Указатели и таблици.

Изберете Инструменти - Обновяване - Обновяване на всичко

Изберете Инструменти - Обновяване - Полета

клавиш F9

Изберете Инструменти - Обновяване - Връзки

Изберете Инструменти - Обновяване - Диаграми.

Изберете Инструменти - Защитаване на документ - Защитаване на полета.

Изберете Инструменти - Защитаване на документ - Защитаване на показалци.

Изберете Инструменти - Помощник за циркулярни писма

Щракнете върху иконата Циркулярни писма от лентата Циркулярни писма:

Щракнете върху иконата Циркулярни писма от лентата Таблични данни:

Икона

Циркулярни писма

Моля, подкрепете ни!