Меню Форматиране

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Бити букви.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню - раздел Нов/Редактиране на стил - Бити букви.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Изливане на текста.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню - раздел Нов/Редактиране на стил - Изливане на текст.

Изберете раздела Редактиране - Търсене и замяна - Формат - Изливане на текста.

Щракнете с десния бутон на мишката върху абзац със стил Основен текст. Изберете раздела Абзац - Редактиране на стил - Условие.

Изберете Изглед - Стилове (). Щракнете с десния бутон върху някой абзацен стил. Изберете раздела Нов - Условие.

Изберете Стилове - Зареждане на стилове от шаблон.

В прозореца „Стилове“ щракнете и задръжте върху иконата Действия със стилове горе вдясно. Изберете Зареждане на стилове от шаблон от подменюто.

Различни начини за отваряне на прозореца Стилове:

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Стил на страница.

От контекстното меню:

Изберете Стил на страница.

От интерфейса с раздели:

В раздела Оформление изберете Бели полета на страница, Размер на страницата или Колони на страница и щракнете върху Още настройки.

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Стил на страница.

От лентите с инструменти:

Икона за стил на страница

Стил на страница

От клавиатурата:

+ Shift + P

От лентата на състоянието:

Щракнете в областта Стил на страница.

От страничната лента:

Изберете Изглед - Стилове () - изберете Стилове за страници - отворете контекстното меню за избрания стил - Нов/Редактиране на стил.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Заглавна страница.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Заглавна страница.

Изберете Оформление - Заглавна страница.

От лентите с инструменти:

Икона за заглавна страница

Заглавна страница

Изберете раздела Форматиране - Абзац - План и списък.

Щракнете с десния бутон върху абзац, изберете раздела Абзац - Абзац - План и списък.

Щракнете с десния бутон върху абзац, изберете раздела Абзац - Редактиране на стил - План и списък.

Изберете раздела Стилове - Редактиране на стил - План и списък (стилове за абзаци).

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню - раздел Нов/Редактиране на стил - План и списък (за стилове на абзаци).

Натиснете бутона Форматиране - Раздели - Настройки.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Колони.

Изберете Форматиране - Заглавна страница, изберете стила на страницата, щракнете върху Редактиране.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Колони.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Колони.

Изберете Изглед - Стилове - Стилове за страници - отворете контекстното меню за избрания стил за страници - раздел Нов/Редактиране на стил - Колони.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Колони.

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Колони.

Изберете Форматиране - Раздел - бутон Настройки - раздел Колони.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Оформление - Колони на страница - Още настройки - Колони.

В менюто Оформление на раздела Оформление изберете Колони на страница.

От лентите с инструменти:

Икона за колони на страница

Колони на страница

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Бележка под линия.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню - раздел Нов/Редактиране на стил - Бележка под линия.

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Бележки под линия/в края.

Изберете бутона Форматиране - Раздели - Настройки, после раздела Бележки под линия/в края.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню - Нов/Редактиране на стил (за стилове на абзаци).

  1. Изберете Изглед - Стилове или Стилове - Управление на стиловете (), за да отворите раздела „Стилове“.

  2. Щракнете върху иконата „Знаков стил“ в горния край на раздела, после изберете знаков стил.

  3. Щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню, и изберете Нов/Редактиране на стил.

Икона за знаков стил

Икона „Знаков стил“

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню - Нов/Редактиране на стил (за стилове на рамки).

Изберете Изглед - Стилове () - отворете контекстното меню Нов/Редактиране на стил (за стилове на списъци).

Изберете Инструменти - Автокорекция - При въвеждане.

Изберете Инструменти - Автокорекция.

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане.

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане и редактиране на промените.

Изберете Таблица - Стилове за автоформатиране (когато курсорът е в таблица).

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Област.

В лентата с инструменти Изображение (когато са избрани изображения) щракнете върху

Икона за свойства на графика

Свойства на графика

От лентата с менюта:

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Позиция и размер.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Позиция и размер.

Изберете Изглед - Стилове - Стилове за рамки - отворете контекстното меню - раздел Нов/Редактиране на стил - Тип.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Позиция и размер.

От контекстното меню:

Изберете раздела Свойства - Позиция и размер.

От интерфейса с раздели:

В менюто Изображение на раздела Изображение изберете раздела Свойства - Позиция и размер.

В менюто Обект на раздела Обект изберете раздела Свойства - Позиция и размер.

От клавиатурата:

F4, then Position and Size tab.

От лентата на състоянието:

Щракнете в областта Размер на избрания обект, раздел Позиция и размер.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Обтичане.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Обтичане.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Обтичане.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Обтичане.

Изберете раздела Форматиране - Обтичане - Редактиране - Обтичане.

От контекстното меню:

Изберете Обтичане.

Изберете раздела Обтичане - Редактиране - Обтичане.

От интерфейса с раздели:

Изберете раздела Изображение - Обтичане.

От страничната лента:

В панела Свойства изберете колодата Обтичане.

Изберете Форматиране - Обтичане - Редактиране на контура.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Хипервръзка.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Хипервръзка.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Хипервръзка.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Настройки.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Настройки.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню за избрания стил за рамки - раздел Нов/Редактиране на стил - Настройки.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Настройки.

Щракнете с десния бутон върху избрания обект, изберете раздела Свойства - Настройки.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Изображение.

Изберете раздела Вмъкване/Форматиране - Изображение - Свойства - Макрос.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Макрос.

Изберете Инструменти - Автотекст - Автотекст (бутон) - Макрос.

Изберете Инструменти - ImageMap - отворете контекстното меню Макрос.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Хипервръзка - бутон Събития.

Изберете раздела Таблица - Свойства - Таблица.

Изберете раздела Таблица - Свойства - Колони.

Изберете раздела Таблица - Свойства - Изливане на текст.

Щракнете с десния бутон в таблица, изберете Клетка.

Изберете Таблица - Сливане на клетки.

В лентата Таблица щракнете върху

Икона за сливане на клетки

Сливане на клетки

Изберете Таблица - Разделяне на клетки.

В лентата Таблица щракнете върху

Икона за премахване сливането на клетки

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Защита на клетките.

От интерфейса с раздели:

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Защита на клетките.

От лентите с инструменти:

Икона за защитаване на клетки

Защита на клетките

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Премахване на защитата на клетки.

От интерфейса с раздели:

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Премахване на защитата на клетки.

Икона за премахване на защитата на клетки

Премахване на защитата на клетки

От контекстното меню за клетка изберете Ред.

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Размер - Височина на ред.

От контекстното меню:

Изберете Размер - Височина на ред.

От интерфейса с раздели:

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Височина на ред.

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Размер - Ширина на колона.

От контекстното меню:

Изберете Размер - Ширина на колона.

От интерфейса с раздели:

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Ширина на колона.

Изберете Таблица - Избор - Ред.

От лентите с инструменти:

Икона за изтриване на редове

Изтриване на редове

От контекстното меню за клетка изберете Колона.

От контекстното меню за клетка изберете Колона - Ширина.

Изберете Таблица - Избор - Колона.

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Вмъкване - Колони.

Изберете Таблица - Вмъкване - Редове.

От контекстното меню:

Изберете Вмъкване - Редове.

Изберете Вмъкване - Колони.

От интерфейса с раздели:

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Вмъкване на редове.

В менюто Таблица на раздела Таблица изберете Вмъкване на колони.

От лентите с инструменти:

Икона за изтриване на колона

Изтриване на колони

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Избиране - Клетка.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Избиране на клетка.

От лентите с инструменти:

Икона за избиране на клетка

Избиране на клетка

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Клетка.

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Избиране - Колона.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Колона.

От лентите с инструменти:

Икона за избиране на колона

Избиране на колона

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Колона.

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Избиране - Ред.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Ред.

От лентите с инструменти:

Икона за избиране на ред

Избиране на ред

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Ред.

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Избиране - Таблица.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица - Избиране на таблица.

От лентите с инструменти:

Икона за избиране на таблица

Избиране на таблица

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Таблица.

Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства.

Икона за свойства на обект

Свойства на обект

Икона за свойства на рамка

Свойства на рамка

Меню Форматиране - Стил на страница - раздел Текстова мрежа, ако е включена поддръжка на азиатски езици

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Изтриване - Таблица.

От контекстното меню:

Изберете Изтриване - Таблица.

От лентите с инструменти:

Икона за изтриване на таблица

Изтриване на таблица

От страничната лента:

Изберете Свойства - Таблица - Изтриване на таблица.

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Изтриване.

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Избиране.

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Размер.

От контекстното меню:

Изберете Размер.

От лентите с инструменти:

Икона за размер на таблица

Размер на таблица

Моля, подкрепете ни!