Меню Форматиране

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Бити букви.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов - раздел Бити букви.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - Изливане на текста.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов - раздел Изливане на текста.

Изберете раздела Редактиране - Търсене и замяна - Формат - Изливане на текста.

Щракнете с десния бутон на мишката върху абзац със стил Основен текст. Изберете раздела Абзац - Редактиране на стил - Условие.

Изберете Изглед - Стилове (). Щракнете с десния бутон върху някой абзацен стил. Изберете раздела Нов - Условие.

Изберете Стилове - Зареждане на стилове от шаблон.

В прозореца „Стилове“ щракнете и задръжте върху иконата Действия със стилове горе вдясно. Изберете Зареждане на стилове от шаблон от подменюто.

Различни начини за отваряне на прозореца Стилове:

Изберете Форматиране - Стил на страница.

Изберете Изглед - Стилове () - изберете „Стилове за страници“ - отворете контекстното меню за избрания стил - Нов/Промяна.

Изберете раздела Форматиране - Абзац - План и списък.

Щракнете с десния бутон върху абзац, изберете раздела Абзац - Абзац - План и списък.

Щракнете с десния бутон върху абзац, изберете раздела Абзац - Редактиране на стил - План и списък.

Изберете раздела Стилове - Редактиране на стил - План и списък (стилове за абзаци).

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов - раздел План и списък (за стилове на абзаци).

Натиснете бутона Форматиране - Раздели - Настройки.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Колони.

Изберете Изглед - Стилове - Стилове за страници - отворете контекстното меню за избрания стил за страници - раздел Промяна/Нов - Колони.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Колони.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Колони.

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Колони.

Изберете Форматиране - Раздел - бутон Настройки - раздел Колони.

Изберете раздела Форматиране - Стил на страница - Бележка под линия.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов - раздел Бележка под линия.

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Бележки под линия/в края.

Изберете бутона Форматиране - Раздели - Настройки, после раздела Бележки под линия/в края.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов (за стилове на абзаци).

  1. Изберете Изглед - Стилове или Стилове - Управление на стиловете (), за да отворите раздела „Стилове“.

  2. Щракнете върху иконата „Знаков стил“ в горния край на раздела, после изберете знаков стил.

  3. Щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню, и изберете Промяна/Нов.

Икона за знаков стил

Икона „Знаков стил“

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню Промяна/Нов (за стилове на рамки).

Изберете Изглед - Стилове () - отворете контекстното меню Промяна/Нов (за стилове на списъци).

Изберете Инструменти - Автокорекция - При въвеждане.

Изберете Инструменти - Автокорекция.

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане.

Изберете Инструменти - Автокорекция - Прилагане и редактиране на промените.

Изберете Таблица - Стилове за автоформатиране (когато курсорът е в таблица).

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Област.

В лентата с инструменти Изображение (когато са избрани изображения) щракнете върху

Икона за свойства на графика

Свойства на графика

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Позиция и размер.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Позиция и размер.

Изберете Изглед - Стилове - Стилове за рамки - отворете контекстното меню - раздел Промяна/Нов - Тип.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Позиция и размер.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Обтичане.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Обтичане.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Обтичане.

Изберете раздела Форматиране - Обтичане - Редактиране - Обтичане.

Изберете Форматиране - Обтичане - Редактиране на контура.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Хипервръзка.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Хипервръзка.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Хипервръзка.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Настройки.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Настройки.

Изберете Изглед - Стилове - отворете контекстното меню за избрания стил за рамки - раздел Промяна/Нов - Настройки.

Изберете раздела Вмъкване - Рамка - Рамка - Настройки.

Щракнете с десния бутон върху избрания обект, изберете раздела Свойства - Настройки.

Изберете раздела Форматиране - Изображение - Свойства - Изображение.

Изберете раздела Вмъкване/Форматиране - Изображение - Свойства - Макрос.

Изберете раздела Форматиране - Рамка и обект - Свойства - Макрос.

Изберете Инструменти - Автотекст - Автотекст (бутон) - Макрос.

Изберете Инструменти - ImageMap - отворете контекстното меню Макрос.

Изберете раздела Форматиране - Знак - Хипервръзка - бутон Събития.

Изберете Таблица - Свойства.

В лентата Таблица (когато курсорът е в таблица) щракнете върху

Икона за свойства на таблица

Свойства на таблица

Изберете Таблица - Разделяне на таблица.

Изберете Таблица - Сливане на таблици.

Изберете раздела Таблица - Свойства - Таблица.

Изберете раздела Таблица - Свойства - Колони.

Изберете раздела Таблица - Свойства - Изливане на текст.

Щракнете с десния бутон в таблица, изберете Клетка.

Изберете Таблица - Сливане на клетки.

В лентата Таблица щракнете върху

Икона за сливане на клетки

Сливане на клетки

Изберете Таблица - Разделяне на клетки.

В лентата Таблица щракнете върху

Икона за премахване сливането на клетки

От контекстното меню за клетка изберете Клетка - Защитаване.

От контекстното меню за клетка изберете Клетка - Премахване на защитата.

Отворете контекстното меню в Навигатор за таблици

От контекстното меню за клетка изберете Ред.

От контекстното меню за клетка изберете Ред - Височина.

Изберете Таблица - Автопобиране - Оптимална височина на редове.

Отворете лентата с инструменти Оптимален размер от лентата Таблица, щракнете върху

Икона за оптимална височина на редове

Оптимална височина на редове

Изберете Таблица - Автопобиране - Равни височини на редове.

Отворете лентата с инструменти Оптимален размер от лентата Таблица, щракнете върху

Икона за равни височини на редове

Равни височини на редове

Изберете Таблица - Избор - Ред.

Изберете Таблица - Изтриване - Редове.

В лентата Таблица щракнете върху

Икона за изтриване на ред

Изтриване на редове

От контекстното меню за клетка изберете Колона.

От контекстното меню за клетка изберете Колона - Ширина.

Изберете Таблица - Автопобиране - Оптимална ширина на колони.

Отворете лентата с инструменти Оптимален размер от лентата Таблица, щракнете върху

Икона за оптимална ширина на колони

Оптимална ширина на колони

Изберете Таблица - Автопобиране - Равни ширини на колони.

Отворете лентата с инструменти Оптимален размер от лентата Таблица, щракнете върху

Икона за равни ширини на колони

Равни ширини на колони

Изберете Таблица - Избор - Колона.

Изберете Таблица - Вмъкване - Колони.

Изберете Таблица - Вмъкване - Редове.

В лентата Таблица щракнете върху

Икона за вмъкване на колона

Вмъкване на колона

Икона за вмъкване на ред

Вмъкване на ред

Изберете Таблица - Изтриване - Колони.

В лентата Таблица щракнете върху

Икона за изтриване на колона

Изтриване на колони

Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства.

Икона за свойства на обект

Свойства на обект

Икона за свойства на рамка

Свойства на рамка

Меню Форматиране - Стил на страница - раздел Текстова мрежа, ако е включена поддръжка на азиатски езици

Моля, подкрепете ни!