Меню Вмъкване

Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител.

Изберете Вмъкване - Още разделители.

Изберете Вмъкване - Поле.

Отворете контекстното меню - изберете Полета (вмъкнати полета).

Изберете Вмъкване - Поле - Дата.

Изберете Вмъкване - Поле - Час.

Изберете Вмъкване - Поле - Номер на страница.

Изберете Вмъкване - Поле - Брой страници.

Изберете Вмъкване - Поле - Тема.

Изберете Вмъкване - Поле - Заглавие.

Изберете Вмъкване - Поле - Автор.

Изберете Вмъкване - Поле - Още полета.

+F2

В лентата „Вмъкване“ щракнете върху

Икона

Вмъкване на полета

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Документ

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Препратки

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Функции

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Информация за документа

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Променливи

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - База от данни

Изберете Вмъкване - Раздел

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона за раздел

Раздел

Изберете Вмъкване - Раздел - раздел Раздел или Форматиране - Раздели

Изберете раздела Вмъкване > Раздел > Отстъпи или изберете Форматиране > Раздели - бутон Настройки - раздел Отстъпи.

Изберете Вмъкване - Бележка под линия/в края - Бележка под линия/в края

Отворете контекстното меню - изберете Бележка под линия/в края (вмъкната бележка под линия/в края)

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Вмъкване на бележка под линия (пряко)

Икона

Вмъкване на бележка в края (пряко)

Изберете Вмъкване - Надпис

Отворете контекстното меню - изберете Надпис

Изберете Вмъкване - Надпис - Настройки

Отворете контекстното меню - изберете Надпис - Настройки

Изберете Вмъкване - Показалец

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Показалец

Изберете Вмъкване - Скрипт (само за документи на HTML).

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Запис

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Библиографски запис

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (в зависимост от типа)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Съдържание“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Елементи (при избран тип „Азбучен указател“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Указател на илюстрациите“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Указател на таблиците“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Потребителски“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Таблица на обектите“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Елементи (при избран тип „Библиография“)

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип, отметнете „Допълнителни стилове“ и щракнете върху Присвояване на стилове

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (в зависимост от типа)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Съдържание“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Азбучен указател“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Указател на илюстрациите“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Указател на таблиците“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Потребителски“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Таблица на обектите“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Библиография“)

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Библиографски запис и щракнете върху Редактиране

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Стилове

Изберете Вмъкване - Плик за писмо

Изберете раздела Вмъкване - Плик за писмо - Плик.

Изберете раздела Вмъкване - Плик за писмо - Формат.

Изберете раздела Вмъкване - Плик за писмо - Принтер.

Изберете Вмъкване - Рамка

Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона за вмъкване на рамка

Вмъкване на рамка – ръчно

Изберете Таблица - Вмъкване на таблица.

+F12

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Таблица

Изберете Вмъкване - Хоризонтална линия

Изберете Вмъкване - Текст от файл.

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона

Текст от файл

Изберете Вмъкване - Колонтитули - Горен колонтитул

Изберете Вмъкване - Колонтитули - Долен колонтитул

Моля, подкрепете ни!