Меню Вмъкване

Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител.

Изберете Вмъкване - Още разделители.

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Поле.

От контекстното меню:

Отворете контекстното меню - изберете Редактиране на поле (вмъкнати полета).

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Полета.

Изберете Препратка - Поле.

В менюто Препратки на раздела Препратки изберете Поле.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на поле

Вмъкване на поле

От клавиатурата:

+ F2

Изберете Вмъкване - Поле - Дата.

Изберете Вмъкване - Поле - Час.

Изберете Вмъкване - Поле - Номер на страница.

Изберете Вмъкване - Поле - Брой страници.

Изберете Вмъкване - Поле - Тема.

Изберете Вмъкване - Поле - Заглавие.

Изберете Вмъкване - Поле - Автор.

Изберете Вмъкване - Поле - Още полета.

+F2

В лентата „Вмъкване“ щракнете върху

Икона

Вмъкване на полета

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Документ

От лентата с менюта:

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Препратки.

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

Изберете Препратки - Кръстосана препратка.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на кръстосана препратка

Вмъкване на кръстосана препратка

От клавиатурата:

+ F2

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Функции

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Информация за документа

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - Променливи

Изберете раздела Вмъкване - Поле - Още полета - База от данни

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Раздел.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Раздел.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Раздел.

От лентите с инструменти:

Икона за раздел

Раздел

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Раздел или изберете Форматиране - Раздели

Изберете раздела Вмъкване - Раздел - Отстъпи или изберете Форматиране - Раздели - бутон Настройки - раздел Отстъпи.

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Бележка под линия/в края - Бележка под линия/в края.

От контекстното меню:

Изберете Бележка под линия/в края (върху вмъкната бележка под линия/в края).

От интерфейса с раздели:

Изберете Препратка - Бележка под линия.

Изберете Препратка - Бележка в края.

От лентите с инструменти:

Икона за пряко вмъкване на бележка под линия

Вмъкване на бележка под линия (пряко)

Икона за пряко вмъкване на бележка в края

Вмъкване на бележка в края (пряко)

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Надпис.

От контекстното меню:

Изберете Вмъкване на надпис.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изображение - Надпис.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на надпис

Вмъкване на надпис

Изберете Вмъкване - Надпис - Настройки

Отворете контекстното меню - изберете Надпис - Настройки

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Показалец.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Показалец.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на показалец

Вмъкване на показалец

Изберете Вмъкване - Скрипт (само за документи на HTML).

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател.

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Елемент от указател

Отворете лентата с инструменти Вмъкване и изберете

Икона за вмъкване на елемент от указател

Вмъкване на елемент от указател

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография.

От контекстното меню:

Изберете Редактиране на указателя в указателя.

От интерфейса с раздели:

Изберете Препратка - Съдържание.

В менюто Препратка на раздела Препратка изберете Съдържание, указател или библиография.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на указател

Вмъкване на указател

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Библиографски запис

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (в зависимост от типа)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Съдържание“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Елементи (при избран тип „Азбучен указател“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Таблица на фигурите“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Указател на таблиците“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Потребителски“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип (при избран тип „Таблица на обектите“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Елементи (при избран тип „Библиография“)

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Тип, отметнете „Допълнителни стилове“ и щракнете върху Присвояване на стилове

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (в зависимост от типа)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Съдържание“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Азбучен указател“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Елементи (при избран тип „Таблица на фигурите“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Указател на таблиците“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Потребителски“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Таблица на обектите“)

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Записи (при избран тип „Библиография“)

Изберете Вмъкване - Съдържание и указател - Библиографски запис и щракнете върху Редактиране

Изберете раздела Вмъкване - Съдържание и указател - Съдържание, указател или библиография - Стилове

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Плик.

От интерфейса с раздели:

Изберете Инструменти - Плик.

В менюто Инструменти на раздела Инструменти изберете Плик.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Плик.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на плик

Вмъкване на плик

Изберете раздела Вмъкване - Плик за писмо - Плик.

Изберете раздела Вмъкване - Плик за писмо - Формат.

Изберете раздела Вмъкване - Плик за писмо - Принтер.

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Рамка - Рамка.

Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свойства.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на рамка

Вмъкване на рамка

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Вмъкване на таблица.

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Таблица - Още настройки.

Изберете Начало - Таблица - Още настройки.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на таблица

Вмъкване на таблица

От клавиатурата:

+ F12

От лентата с менюта:

Изберете Таблица - Вмъкване.

От контекстното меню:

Изберете Вмъкване.

От интерфейса с раздели:

Изберете Таблица.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване

Вмъкване

От страничната лента:

В панела Свойства изберете Таблица.

Изберете Вмъкване - Хоризонтална линия

От лентата с менюта:

Изберете Вмъкване - Текст от файл.

От интерфейса с раздели:

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Текст от файл.

От лентите с инструменти:

Икона за текст от файл

Текст от файл

Изберете Вмъкване - Колонтитули - Горен колонтитул

Изберете Вмъкване - Колонтитули - Долен колонтитул

Моля, подкрепете ни!