Меню Изглед

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Скали.

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Граници на текста.

От интерфейса с раздели:

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Граници на текста.

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Фонове на полета.

От интерфейса с раздели:

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Фонове на полета.

От лентите с инструменти:

Икона за фонове на полета

Фонове на полета

От клавиатурата:

+ F8

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Имена на полета.

От интерфейса с раздели:

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Имена на полета.

От лентите с инструменти:

Икона за имена на полета

Имена на полета

От клавиатурата:

+ F9

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Форматиращи знаци.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Превключване на форматиращите знаци.

Изберете Изглед - Форматиращи знаци.

От лентите с инструменти:

Икона за форматиращи знаци

Форматиращи знаци

От клавиатурата:

+ F10

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Показване на празното място.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Показване на празното място.

В менюто Изглед на раздела Изглед изберете Показване на празното място.

От лентите с инструменти:

Икона за показване на празното място

Показване на празното място

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Уеб.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Уеб изглед.

В менюто Изглед изберете Уеб.

От лентите с инструменти:

Икона Уеб

Уеб

От клавиатурата:

От лентата с менюта:

Изберете Изглед - Нормален.

От интерфейса с раздели:

Изберете Изглед - Нормален изглед.

В менюто Изглед изберете Нормален изглед.

От лентите с инструменти:

Икона за нормален изглед

Нормален изглед

От лентата с менюта:

Изберете Изглед – Скрити абзаци.

Моля, подкрепете ни!