Меню Изглед

Изберете Изглед - Скали - Скали.

Изберете Изглед - Граници на текста.

Изберете Изглед - Фонове на полета.

+F8

Изберете Изглед - Имена на полета.

+F9

Изберете Изглед - Форматиращи знаци.

+F10

В лентата Стандартни изберете

Икона за форматиращи знаци

Форматиращи знаци

Изберете Изглед - Показване на празното място.

Икона за показване на празното място

Показване на празното място

Изберете Изглед - Уеб.

В лентата Инструменти разрешете

Икона Уеб

Уеб

Изберете Изглед - Обикновен.

Изберете Изглед - Скрити абзаци.

Моля, подкрепете ни!