Меню Изглед

Изберете Изглед - Скали - Скали

Изберете Изглед - Граници на текста

Изберете Изглед - Фонове на полета

+F8

Изберете Изглед - Имена на полета

+F9

Изберете Изглед - Форматиращи знаци

+F10

В лентата Стандартни изберете

Икона за форматиращи знаци

Форматиращи знаци

Изберете Изглед - Уеб

В лентата Инструменти разрешете

Икона Уеб

Уеб

Изберете Изглед - Обикновен

Изберете Изглед - Скрити абзаци

Моля, подкрепете ни!