Меню Редактиране

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

От контекстното меню:

От интерфейса с раздели:

От лентата за навигация в листовете:

От лентите с инструменти:

От клавиатурата:

От началния екран:

От лентата на състоянието:

От страничната лента:


От лентата с менюта:

Изберете Инструменти - Автотекст

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Автотекст.

В менюто Вмъкване на раздела Вмъкване изберете Автотекст.

От лентите с инструменти:

Икона за автотекст

Автотекст

От клавиатурата:

+ F3

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Смяна на базата от данни.

От интерфейса с раздели:

Изберете Инструменти, отворете менюто на бутона и изберете Смяна на базата от данни.

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Полета.

Изберете Вмъкване - Полета.

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

От контекстното меню:

Редактиране на поле

От интерфейса с раздели:

Изберете Вмъкване - Полета.

Изберете Вмъкване - Кръстосана препратка.

Изберете Препратки - Полета.

Изберете Препратки - Кръстосана препратка.

От лентите с инструменти:

Икона за препратка

Кръстосана препратка

Икона за вмъкване на поле

Вмъкване на поле

От клавиатурата:

+ F2

Изберете Редактиране - Бележка под линия

Поставете курсора пред полето от указателя, после изберете Редактиране - Препратка - Елемент от указател...

или щракнете с десния бутон, за да отворите контекстното меню - изберете Редактиране на елемент от указател.

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Раздели

От лентата на състоянието:

Щракнете в областта Информация за обект.

От страничната лента:

В панела Навигация отворете контекстното меню на избрания раздел, изберете Редактиране.

Изберете Инструменти - Автотекст - Автотекст - Преименуване

Изберете Редактиране - Библиографски запис

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Режим на избор.

От лентата на състоянието:

Щракнете в областта Селекция.

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Избиране на текст.

От лентата с менюта:

Изберете Избиране на текст.

От клавиатурата:

+ Shift + I

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Свободен курсор.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - меню Начало - Свободен курсор.

От лентите с инструменти:

Икона за превключване на режима „Свободен курсор“

Превключване на свободния курсор

От лентата с менюта:

Изберете Редактиране - Преминаване към страница.

От интерфейса с раздели:

Изберете меню на раздела „Начало“ - Преминаване към страница.

От лентите с инструменти:

Икона за преминаване към страница

Преминаване към страница

От клавиатурата:

+ G

От лентата на състоянието:

Щракнете в областта Номер на страница.

Моля, подкрепете ни!