Възможности на LibreOffice Math

В този раздел са описани някои от по-важните функции и възможности, предлагани от LibreOffice Math.

LibreOffice Math предлага множество символи за операции, функции и помощни средства за форматиране. Те са изброени в прозорец за избор, в който можете да щракнете върху желания елемент, за да го вмъкнете в редактираната формула. В помощта е включен подробен справочник и многобройни примери.

Създаване на формула

Както е и с диаграмите и изображенията, формулите се създават като обекти в документ. Вмъкването на формула в документ стартира автоматично LibreOffice Math. Можете да създавате, редактирате и форматирате формули с помощта на широк набор от готови символи и функции.

Директно писане на формула

Ако познавате езика на LibreOffice Math, можете да пишете формулите директно в документа. Например, въведете следната формула в текстов документ: "a sup 2 + b sup 2 = c sup 2". Маркирайте този текст и изберете Вмъкване - Обект - Формула. Текстът ще бъде преобразуван във форматирана формула.

note

В LibreOffice Math не можете да изчислявате стойността на формулите, тъй като това е редактор на формули (за изписване и визуализация на формули), а не програма за изчисления. За изчисляване стойностите на формули ползвайте електронни таблици, а за прости изчисления – функциите за изчисления в текстовите документи.


Създаване на формула в прозореца „Команди“

Прозорецът „Команди“ на LibreOffice Math служи за въвеждане и редактиране на формули. Докато въвеждате в него, резултатите се виждат в документа. За да имате общ поглед върху формулата при редактиране на дълги и сложни формули, ползвайте курсора за формули от лентата с инструменти. Когато тази функция е активна, позицията на курсора в прозореца „Команди“ се показва и в текстовия прозорец.

Отделни символи

Можете да създавате свои символи и да импортирате знаци от други шрифтове. Можете също да добавяте нови символи в основния каталог със символи на LibreOffice Math или да създадете свои специални каталози. На ваше разположение са и множество специални знаци.

Формули в контекст

За да улесните работата си с формули, използвайте контекстните менюта, достъпни чрез щракване с десния бутон. Това важи особено за прозореца „Команди“. Неговото контекстно меню съдържа всички команди от панела „Елементи“ заедно със символи за операции и други, които можете да вмъквате във формулата с едно щракване, вместо да ги набирате с клавиатурата.

Моля, подкрепете ни!