Лента с инструменти

Лентата с инструменти съдържа най-често използваните функции.

Увеличаване

Увеличава екранния мащаб на формулата с 25%. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието. Няколко подбрани възможности за мащабиране са достъпни чрез контекстното меню. Контекстното меню на работната област също съдържа команди за мащабиране.

Икона за увеличаване

Увеличаване

Умаляване

Намалява екранния мащаб на формулите с 25%. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието. Няколко подбрани възможности за мащабиране са достъпни чрез контекстното меню. Контекстното меню на работната област също съдържа команди за мащабиране.

Икона за умаляване

Умаляване

100 %

Показва документа в действителния му размер

Икона за мащаб 100%

Увеличение 100%

Показване - всичко

Показва цялата формула с максималния възможен размер, при който се побират всички елементи. Формулата се увеличава или умалява така, че всичките ѝ елементи да се покажат в работната област. Текущият мащаб се показва в лентата на състоянието. Няколко подбрани възможности за мащабиране са достъпни чрез контекстното меню. Контекстното меню на работната област също съдържа команди за мащабиране. Командите и иконите за управление на мащаба са налице само в документи на Math, не и за вградени обекти на Math.

Икона за показване на всичко

Показване - всичко

Обновяване

Тази команда обновява формулата в документния прозорец.

Промените в прозореца Команди се отразяват автоматично, ако е активен режимът Автообновяване.

Икона за обновяване

Обновяване

Курсор за формули

Тази икона в лентата с инструменти включва и изключва курсора за формули. Когато курсорът за формули е активен, частта от формулата, в която се намира курсорът в прозореца Команди, се отбелязва с тънък кант.

Икона на курсора за формули

Курсор за формули

Символи

Отваря диалоговия прозорец Символи, в който можете да изберете символ за вмъкване във формулата.

Икона за символи

Символи

Моля, подкрепете ни!