Инструменти

Чрез това меню можете да отваряте и редактирате каталога със символи, както и да импортирате външна формула като файл с данни или през клипборда. Освен това можете да приспособявате интерфейса на програмата към изискванията си и да променяте настройките й.

Символи

Отваря диалоговия прозорец Символи, в който можете да изберете символ за вмъкване във формулата.

Импортиране на формула

Тази команда отваря диалогов прозорец за импортиране на формула.

Импортиране на MathML от клипборда

Тази команда преобразува съдържанието на клипборда от MathML към StarMath и го вмъква в текущата позиция.

Персонализиране

Служи за персонализиране на менютата, контекстните менюта, клавишните комбинации, лентите с инструменти и макросите за събития в LibreOffice.

Настройки

Тази команда отваря диалогов прозорец за персонализирано конфигуриране на програмата.

Моля, подкрепете ни!