Форматиране

Менюто съдържа команди за форматиране на формули.

Шрифтове

Дефинира шрифтовете, които могат да бъдат прилагани върху елементите на формула.

Размер на шрифта

Този диалогов прозорец служи за задаване на размерите на шрифтовете във формулата. Изберете базов размер и всички елементи на формулата ще бъдат мащабирани според него.

Разредка

В този диалогов прозорец се определят разстоянията между елементите на формулата. Разредката се задава в проценти спрямо базовия размер, дефиниран с Форматиране - Размер на шрифта.

Подравняване

Можете да зададете подравняването във формули с много редове, както и в такива с по няколко елементи на един ред. За да създадете формула на няколко реда, въведете командата NEWLINE в прозореца Команди.

Текстов режим

Включва и изключва текстовия режим. В този режим формулите се показват със същата височина като редовете от текста.

Моля, подкрепете ни!