Файл

Менюто съдържа основните команди за работа с документи – формули, като създаване, отваряне, записване и печат.

Нов

Създава нов документ на LibreOffice.

Отваряне

Отваря локален или отдалечен файл. Възможно е да се отворят няколко файла.

Последно отваряни

Показва списък на последно отваряните файлове. За да отворите файл от списъка, щракнете върху името му.

Помощници

Помага ви за създаването на делови и лични писма, факсове, дневен ред и други.

Затваряне

Затваря текущия документ без изход от програмата.

Записване

Записва текущия документ.

Записване като

Записва текущия документ на друго място или с друго име или тип на файла.

Записване - всички

Записва всички променени документи на LibreOffice.

Презареждане

Заменя текущия документ с последно записаната негова версия.

Версии

Записва и организира много версии на текущия документ в един и същ файл. Можете да отваряте, изтривате и сравнявате предишни версии.

Експортиране

Записва текущия документ с друго име и файлов формат на място, определено от вас.

Изпращане

Изпраща копие на текущия документ към различни приложения.

Свойства

Показва свойствата на текущия файл, включително статистика, като брой на думите и дата на създаване на файла.

Печат

Отпечатва текущия документ, селекция или указани от вас страници. Освен това можете да промените настройките за печатане за текущия документ. Настройките за печат може да се различават в зависимост от използваните принтер и операционна система.

Настройки на принтера

Избор на подразбран принтер за текущия документ и задаване на настройките за печат.

Изход от LibreOffice

Затваря всички програми от LibreOffice и ви подканва да запишете промените си. Тази команда не съществува в macOS.

Моля, подкрепете ни!