Менюта

Лентата с менюта съдържа всички команди за работа с LibreOffice Math. Тя включва списък на всички налични оператори, както и команди за редактиране, показване, подреждане, форматиране и печат на документи с формули и обектите, съдържащи се в тях. Повечето команди от менюто са достъпни само когато се създава или редактира формула.

Икона Бележка

За да ползвате командите от менютата, прозорецът с документа, с който желаете да работите, трябва да бъде избран. Също така, за да ползвате командите, свързани с даден обект в документа, обектът трябва да бъде избран.


Икона Внимание

Менютата са контекстночувствителни. Това означава, че са достъпни тези позиции от менютата, които са уместни за текущо изпълняваната задача. Ако курсорът се намира в текст, в менютата са достъпни всички команди, нужни за редактиране на текст. Ако изберете графика в документа, ще видите в менютата всички команди, подходящи за редактиране на графика.


Файл

Менюто съдържа основните команди за работа с документи – формули, като създаване, отваряне, записване и печат.

Редактиране

Командите в това меню служат за редактиране на формули. Освен основните команди (например за копиране на съдържание) има специфични за LibreOffice Math функции като търсене на запазени места или грешки.

Изглед

Служи за задаване мащаба на изображението и видимостта на различните елементи. Повечето команди, които можете да въвеждате в прозореца Команди, са достъпни и чрез щракване с мишката, ако сте отворили панела „Елементи“ с командата Изглед - Елементи.

Форматиране

Менюто съдържа команди за форматиране на формули.

Инструменти

Чрез това меню можете да отваряте и редактирате каталога със символи, както и да импортирате външна формула като файл с данни или през клипборда. Освен това можете да приспособявате интерфейса на програмата към изискванията си и да променяте настройките й.

Прозорец

Чрез менюто Прозорец можете да да отваряте нови прозорци. То съдържа и списък на отворените документи.

Помощ

Менюто Помощ ви позволява да стартирате и управлявате справочната система на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!