Въвеждане на текст

Как да въвеждате директно текстови низове, които не се интерпретират?

Някои текстови низове автоматично се интерпретират като операции. Понякога това е нежелано. Ако желаете да изпишете W* (буква със звездичка като горен индекс), звездичката ще бъде интерпретирана като операцията умножение. Оградете директния текст с двойни кавички или добавете празни запазени места.

Примери:

Импортирана формула от MathType съдържа следния низ

W rSup { size 8{*} }

Ако сте настроили Math да преобразува импортираните формули на MathType (в - Зареждане/записване - Microsoft Office), ще видите формула със запазено място вместо звездичката.

Заменете {*} с {} * {} както в следната формула:

W rSup { size 8{} * {} }

Освен това можете да ползвате W^"*", за да въведете знака като директен текст.

Някои формули започват със знак за равенство. Използвайте "=", за да въведете този знак като директен текст.

Моля, подкрепете ни!