Вмъкване на скоби

Може ли скобите в LibreOffice Math да се показват поотделно, така че разстоянието помежду им да се задава свободно?

Можете да задавате отделни скоби със запазените думи „left“ и „right“, но разстоянието между скобите няма да бъде фиксирано, тъй като те се приспособяват към аргумента. Все пак, има начин да се покажат скоби така, че разстоянието между тях да е фиксирано. За тази цел поставете „\“ (обратно наклонена черта) преди обикновените скоби. Получените скоби ще се държат като всеки друг символ и подравняването ще им влияе като на другите символи:

left lbrace x right none

size *2 langle x rangle

size *2 { \langle x \rangle }

Моля, подкрепете ни!