Указания за работа с LibreOffice Math

В страницата от помощта Общи указания за LibreOffice можете да намерите указания, приложими към всички модули, например за работа с прозорци и менюта, персонализиране на LibreOffice, източниците на данни, Галерията и работа с плъзгане и пускане.

Ако желаете помощ за друг модул, превключете към него чрез комбинираното поле в областта за навигация.

Въвеждане и редактиране на формули

Въвеждане на текст

Промяна на подразбираните атрибути

Въвеждане на знаци за нов ред

Ръчно подравняване на части от формули

Работа с граници

Сливане на части от формула в скоби

Вмъкване на скоби

Въвеждане на коментари

Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice Math)

Моля, подкрепете ни!