Клавишни комбинации (достъпност в LibreOffice Math)

Можете да управлявате LibreOffice Math без мишка.

Пряко вмъкване на формула

Ако искате да вмъкнете формула в текстов документ и знаете как да я напишете, можете да постъпите по следния начин:

  1. Напишете формулата в текста.

  2. Изберете формулата.

  3. Изберете командата Вмъкване - OLE обект - Обект формула.

Вмъкване на формула чрез прозорец

Панел „Елементи“

Стрелка наляво или надясно

Преминаване наляво или надясно към следващата категория или функция.

Клавиш Enter

Избира категория (в раздела с категории) или вмъква функция в прозореца Команди (в раздела с функции).

Tab

Преминаване от първата категория към първата функция в категорията.

Shift+Tab

Преминаване от последната категория към последната функция в категорията.

Моля, подкрепете ни!