Въвеждане на коментари

Как може във формула да се добави коментар, който да не се вижда в документа?

Коментарът започва с двоен знак за процент - %% - и продължава до следващия знак за нов ред (клавиш Enter). Всичко между тях се игнорира и не се отпечатва. Ако текстът съдържа знаци за процент, те се третират като част от текста.

Пример:

a^2+b^2=c^2 %% Теорема на Питагор.

Моля, подкрепете ни!