Прилагане на цвят върху части от формула

Използвайте командата color, за да приложите цвят върху следващата част от формулата.

Долният пример създава формула, в която a се показва с подразбирания цвят (черно), а b се показва в червено.

a + color red b

Имайте предвид, че командата color променя цвета само на тази част от формулата, която непосредствено я следва. Например в следващата формула само b ще бъде показано в червено, а c ще бъде в черно.

a + color red b + c

За да приложите цвят върху повече части от формула, използвайте фигурни скоби. В следващия пример b и c са показани в червено.

a + color red { b + c }

tip

Списък с предварително дефинираните имена на цветове можете да намерите тук.


Използване на цветове във формат RGB

Използвайте командата color rgb, за да прилагате стойности във формата RGB (Red, Green, Blue – червено, зелено, синьо).

color rgb 192 0 128 var

note

Стойностите във формат RGB варират между 0 и 255.


Използване на шестнадесетичен запис

Използвайте командата color hex, за да прилагате цветове в шестнадесетичен запис.

color hex C00080 var

Комбиниране на цветове с други команди

Възможно е командата color да се комбинира с други команди, като bold, italic или size.

Примерният код по-долу изписва var с получер син шрифт:

color blue bold var

За да промените едновременно цвета и размера на шрифта, използвайте color в комбинация с size и желания размер на шрифта.

color blue size 20 var

Предварително дефинирани имена на цветове

LibreOffice предлага набор от предварително дефинирани имена на цветове, които могат да се използват с командата color.

Маркиращ език

Цвят

Шестнадесетична стойност

RGB стойности

aqua или cyan

Аква

00FFFF

rgb(0, 255, 255)

black

Черно

000000

rgb(0, 0, 0)

blue

Синьо

0000FF

rgb(0, 0, 255)

coral

Коралово

FF7F50

rgb(255, 127, 80)

crimson

Кървавочервено

DC143C

rgb(220, 20, 60)

fuchsia или magenta

Цикламено

FF00FF

rgb(255, 0, 255)

gray или grey

Сиво

808080

rgb(128, 128, 128)

green

Зелено

008000

rgb(0, 128, 0)

hotpink

Ярко розово

FF69B4

rgb(255, 105, 180)

indigo

Индиго

4B0082

rgb(75, 0, 130)

lavender

Лавандула

E6E6FA

rgb(230, 230, 250)

lime

Лайм

00FF00

rgb(0, 255, 0)

maroon

Кестеняво

800000

rgb(128, 0, 0)

midnightblue

Полунощно синьо

191970

rgb(25, 25, 112)

navy

Тъмносиньо

000080

rgb(0, 0, 128)

olive

Маслиново

808000

rgb(128, 128, 0)

orange

Оранжево

FFA500

rgb(255, 165, 0)

orangered

Оранжево-червено

FF4500

rgb(255, 69, 0)

purple

Пурпурно

0x800080

rgb(128, 0, 128)

red

Червено

FF0000

rgb(255, 0, 0)

seagreen

Морско зелено

2E8B57

rgb(46, 139, 87)

silver

Сребърно

C0C0C0

rgb(192, 192, 192)

teal

Синьозелено

008080

rgb(0, 128, 128)

violet

Виолетово

EE82EE

rgb(238, 130, 238)

yellow

Жълто

FFFF00

rgb(255, 255, 0)


Моля, подкрепете ни!