Сливане на части от формула в скоби

Вмъкване на дроби във формули

В случай на дроб, чийто числител и знаменател представляват произведение, сбор и т. н., стойностите, които вървят заедно, трябва да са в общи скоби.

Ползвайте следния синтаксис:

{a + c} over 2 = m

или

m = {a + c} over 2

Моля, подкрепете ни!