Импортиране на формула от файл

Тази команда отваря диалогов прозорец за импортиране на формула.

Диалоговият прозорец Вмъкване е устроен като прозореца Отваряне от менюто Файл. Чрез прозореца Вмъкване можете да заредите, редактирате и покажете формула, записана като файл в прозореца Команди.

Освен това можете да импортирате файлове на MathML, създадени с други приложения. Изходният код на MathML трябва да съдържа елемент math с атрибут xmlns със стойност "http://www.w3.org/1998/Math/MathML". Езиците MathML и StarMath не са напълно съвместими, затова се препоръчва да проверите резултата от импортирането. За подробности относно езика MathML вижте спецификацията му.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Импортиране на формула


Импортиране на MathML от клипборда

Тази команда преобразува съдържанието на клипборда от MathML към StarMath и го вмъква в текущата позиция.

Ако преобразуването е неуспешно, не се вмъква нищо.

За достъп до тази команда...

Изберете Инструменти - Импортиране на MathML от клипборда


Тази команда обработва само съдържание на MathML. Ако сте копирали в клипборда формула на LibreOffice Math, вмъкнете я с командата Поставяне от менюто Редактиране.

Моля, подкрепете ни!