Текстов режим

Включва и изключва текстовия режим. В този режим формулите се показват със същата височина като редовете от текста.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Режим Текст


Моля, подкрепете ни!