Подравняване

Можете да зададете подравняването във формули с много редове, както и в такива с по няколко елементи на един ред. За да създадете формула на няколко реда, въведете командата NEWLINE в прозореца Команди.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Подравняване.


Диалогов прозорец „Подравняване“

Хоризонтално

Задава вида на хоризонталното подравняване за формули на няколко реда.

Отляво

Подравнява избраните елементи на формулата отляво.

Икона Съвет

Текстът винаги се подравнява отляво.


Центрирано

Центрира елементите на формулата.

Отдясно

Подравнява избраните елементи на формулата отдясно.

По подразбиране

Щракнете тук, за да запазите промените като подразбирани настройки за нови формули. Преди запазването ще се покаже подкана за потвърждаване.

Диалогов прозорец „Записване като подразбирани“

Моля, подкрепете ни!