Разредка

В този диалогов прозорец се определят разстоянията между елементите на формулата. Разредката се задава в проценти спрямо базовия размер, дефиниран с Форматиране - Размер на шрифта.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Разредка


Диалогов прозорец „Разредка“

Използвайте бутона Категория, за да определите елемента от формулата, за който желаете да зададете разредка. Външният вид на диалоговия прозорец зависи от избраната категория. Ще виждате мостра, в която е отбелязано кое разстояние се променя чрез съответното текстово поле.

Категория

Този бутон служи за избор на категорията, чиито настройки за разредка ще променяте.

Разредка

Дефинира разстоянията между променливи и оператори, между редовете и между знаците за корени и аргументите им.

Разредка

Определя разстоянията между променливи и оператори.

Редова разредка

Определя разстоянието между редовете.

Разстояние до корена

Определя разстоянието между знаците за корен (радикали) и аргументите им.

Индекси

Определя разстоянията за горни и долни индекси.

Горен индекс

Определя разстоянието за горни индекси.

Долен индекс

Определя разстоянието за долни индекси.

Дроби

Определя разстоянието между дробната черта и числителя или знаменателя.

Числител

Определя разстоянието между дробната черта и числителя.

Знаменател

Определя разстоянието между дробната черта и знаменателя.

Дробни черти

Определя допълнителната дължина и дебелината на дробната черта.

Допълнителна дължина

Определя допълнителната дължина на дробната черта.

Дебелина

Определя дебелината на дробната черта.

Граници

Определя разстоянията между знака за сума и границите на интервала.

Горна граница

Определя разстоянието между знака за сума и горната граница на интервала.

Долна граница

Определя разстоянието между знака за сума и долната граница на интервала.

Скоби

Определя разстоянията между скобите и съдържанието им.

Допълнителна дължина (ляво/дясно)

Определя вертикалното разстояние между горния край на съдържанието и горния край на скобите.

Разредка

Определя хоризонталното разстояние между съдържанието и горния край на скобите.

Мащабиране на всички скоби

Мащабира всички видове скоби. Ако след това въведете ( a over b) в прозореца Команди, скобите ще обградят аргумента по цялата му височина. Обикновено този ефект се постига с въвеждане на left ( a over b right ).

Допълнителна дължина

Определя допълнителната височина в проценти. При 0 процента скобите са точно с височината на оградения аргумент. По-голяма стойност означава по-голямо вертикално разстояние между съдържанието на скобите и външния край на самите скоби. Полето може да се ползва само в съчетание с Мащабиране на всички скоби.

Матрици

Определя относителните разстояния между елементите в матрица.

Редова разредка

Определя разстоянието между елементите в един ред.

Разстояния между колоните

Определя разстоянието между елементите в един стълб.

Символи

Определя разстоянията между символи и променливи.

Основна височина

Определя височината на символите спрямо базовата линия.

Минимална разредка

Определя минималното разстояние между символ и променлива.

Операции

Определя разстоянията между операторите и променливите или числата.

Допълнителна дължина

Определя разликата във височината между горния край на променливата и този на оператора.

Разредка

Определя хоризонталното разстояние между операторите и променливите.

Кантове

Добавя кант около формулата. Тази възможност е особено полезна, ако искате да интегрирате формулата в текстов документ на LibreOffice Writer. Когато задавате настройки, внимавайте да не използвате 0 за размер, тъй като при това се получават проблеми при показването на текста около точката на вмъкване.

Отляво

Левият кант се позиционира между формулата и фона.

Отдясно

Десният кант се позиционира между формулата и фона.

Отгоре

Горният кант се позиционира между формулата и фона.

Отдолу

Долният кант се позиционира между формулата и фона.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

По подразбиране

Запазва промените като подразбирани настройки за всички нови формули. Преди записването на промените ще се покаже подкана за потвърждение.

Диалогов прозорец „Записване като подразбирани“

Моля, подкрепете ни!