Размери на шрифтовете

Този диалогов прозорец служи за задаване на размерите на шрифтовете във формулата. Изберете базов размер и всички елементи на формулата ще бъдат мащабирани според него.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Размер на шрифта


Диалогов прозорец „Размер на шрифта“

Базов размер

Всички елементи на формулата се мащабират пропорционално спрямо базовия размер. За да промените базовия размер, изберете или въведете желания размер в пунктове. Можете също така да ползвате други мерни единици или друга метрика, при което ще последва автоматично преобразуване в пунктове.

Икона Съвет

За да промените за постоянно подразбирания размер (12 пкт), използван в LibreOffice Math, трябва да зададете желания нов размер (например 11 пкт) и да натиснете бутона По подразбиране.


Относителни размери

В този раздел можете да определите относителните размери на всички видове елементи по отношение на базовия размер.

Текст

Изберете относителния размер на текста във формулата спрямо базовия размер.

Индекси

Изберете относителния размер на индексите във формулата спрямо базовия размер.

Функции

Изберете относителния размер на имената и другите елементи на функциите във формулата спрямо базовия размер.

Операции

Изберете относителния размер на математическите операции във формулата спрямо базовия размер.

Граници

Изберете относителния размер на означенията за граници във формулата спрямо базовия размер.

По подразбиране

Натиснете този бутон, за да запазите промените като подразбирани настройки за всички нови формули. Преди промените да бъдат записани, ще се покаже подкана за потвърждение.

Диалогов прозорец „Записване като подразбирани“

Моля, подкрепете ни!