Шрифтове

Този диалогов прозорец служи за избор на шрифт за съответната категория в диалоговия прозорец Шрифтове.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Шрифтове - Промяна


Шрифт

Изберете шрифт от списъка.

Пример

Тук можете да видите мостра от избрания шрифт с атрибутите му.

Атрибути

Тук можете да присвоявате допълнителни атрибути на избрания шрифт.

Получер

Отметнете това поле, за да припишете на шрифта атрибут "получер".

Курсив

Отметнете това поле, за да припишете на шрифта атрибут "курсив".

Моля, подкрепете ни!