Шрифтове

Дефинира шрифтовете, които могат да бъдат прилагани върху елементите на формула.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Шрифтове


Диалогов прозорец „Тип на шрифта“

Шрифтове за формули

Можете да дефинирате шрифтовете за променливите, функциите и текста, които формират елементите на формулата.

В списъчните полета в диалоговия прозорец Шрифт за всички елементи е зададен шрифт по подразбиране. За да смените шрифта, натиснете Промяна и изберете вида на елемента. Ще се покаже нов диалогов прозорец. Изберете желания шрифт и отметнете желаните атрибути, после натиснете OK. За да зададете променения шрифт като подразбиран, натиснете бутона По подразбиране.

note

Ако желаете да маркирате отделни текстови сегменти с шрифт, различен от този на останалия текст, изберете командата шрифт в прозореца Команди.


Променливи

Можете да избирате шрифтовете за променливите във вашата формула. Например, във формулата x=SIN(y), x и y са променливи и ще отразят избрания шрифт.

Функции

Изберете шрифтовете за имената и свойствата на функциите. Например, функциите във формулата x=SIN(y) са =SIN( ).

Числа

Можете да избирате шрифтове за числата във вашата формула.

Текст

Тук дефинирайте шрифтовете за текста във формулата.

Шрифтове по избор

В този раздел на диалоговия прозорец Шрифтове можете да дефинирате шрифтовете, с които ще можете да форматирате другите текстови компоненти във формулата. Имате на разположение три основни шрифта, Serif, Sans и Fixed (серифен, безсерифен и равноширок). Можете да добавите произволен друг шрифт към всеки стандартен инсталиран базов шрифт. Всички шрифтове, инсталирани в системата, са достъпни за ползване. Изберете бутона Промяна, за да отворите допълнителните настройки.

Тези шрифтове по избор се ползват, ако сте избрали различен шрифт с командата FONT в прозореца команди.

Серифен

Можете да зададете шрифта, който да се ползва за формата font serif. Серифите са къси щрихи, които можете да видите например в долната част на главната буква "А" в серифния шрифт Times. Серифите са полезни, тъй като водят погледа на читателя по реда и ускоряват четенето.

Безсерифен

Можете да зададете шрифта, който да се ползва за формата sans.

Равноширок

Можете да зададете шрифта, който да се ползва за формата fixed.

Промяна

Щракнете върху някоя позиция от изскачащото менщ за достъп до диалоговия прозорец Шрифтове, в който можете да дефинирате шрифта и атрибутите за съответната категория елементи от формулата и шрифтове по избор.

По подразбиране

Натиснете този бутон, за да запазите промените като подразбирани настройки за нови формули. След като потвърдите промените, натиснете бутона Да.

Диалогов прозорец „Записване като подразбирани“

Моля, подкрепете ни!