Други символи

Показва различни математически символи.

За достъп до тази команда...

Отворете контекстното меню в прозореца Команди - изберете Други

Изберете Изглед - Елементи, после изберете Други от списъка в панела Елементи.


Подробно за символите

Икона „частна производна“

Частна производна

Вмъква символ за частна производна.Команда за прозореца Команди: partial

Икона „безкрайност“

Безкрайност

Вмъква символ за безкрайност.Команда за прозореца Команди: infinity или infty

Икона „набла“

Набла

Вмъква символ за векторен оператор набла.Команда за прозореца Команди: nabla

Икона „квантор за съществуване“

Квантор за съществуване

Вмъква символ - квантор за съществуване.Команда за прозореца Команди: exists

Икона „не съществува“

Не съществува

Вмъква символ – квантор за съществуване.Команда за прозореца Команди: notexists

Икона „квантор за общност“

Квантор за общност

Вмъква символ - квантор за общност.Команда за прозореца Команди: forall

Икона „h черта“

h черта

Вмъква символ за константата h черта.Команда за прозореца Команди: hbar

Икона „ламбда черта“

Ламбда черта

Вмъква символа ламбда черта.Команда за прозореца Команди: lambdabar

Икона „реална част“

Реална част

Вмъква символ за реална част на комплексно число.Команда за прозореца Команди: re

Икона „имагинерна част“

Имагинерна част

Вмъква символ за имагинерна част на комплексно число.Команда за прозореца Команди: im

Икона „символ на Вайерщрас“

Символ на Вайерщрас

Вмъква символ за p-функцията на Вайерщрас.Команда за прозореца Команди: wp

Икона „стрелка наляво“

Стрелка наляво

Вмъква стрелка наляво.Команда за прозореца Команди: leftarrow

Икона „стрелка надясно“

Стрелка надясно

Вмъква стрелка надясно.Команда за прозореца Команди: rightarrow

Икона „стрелка нагоре“

Стрелка нагоре

Вмъква стрелка нагоре.Команда за прозореца Команди: uparrow

Икона „стрелка надолу“

Стрелка надолу

Вмъква стрелка надолу.Команда за прозореца Команди: downarrow

Икона „точки отдолу“

Точки отдолу

Вмъква хоризонтално многоточие в основата на реда.Команда за прозореца Команди: dotslow

Икона „точки в средата“

Точки в средата

Тази икона вмъква многоточие, центрирано по вертикала. Команда за прозореца Команди: dotsaxis

Икона „вертикални точки“

Вертикални точки

Вмъква вертикално многоточие.Команда за прозореца Команди: dotsvert

Икона „точки до горе“

Точки до горе

Вмъква диагонално многоточие нагоре (три точки по диагонала от долу, ляво до горе, дясно). Команда за прозореца Команди: dotsup или dotsdiag

Икона „точки до долу“

Точки до долу

Вмъква диагонално многоточие надолу (три точки по диагонала от горе, ляво до долу, дясно). Команда за прозореца Команди: dotsdown

За да вмъкнете обърнат епсилон, въведете backepsilon в прозореца Команди.

За да вмъкнете запазено място във формулата, въведете <?> в прозореца Команди.

Моля, подкрепете ни!