Скоби

Въвеждани команди

Символ в панела „Елементи“

Значение

(...)

Икона

Лява и дясна кръгла скоба

[...]

Икона

Лява и дясна квадратна скоба

ldbracket ... rdbracket

Икона

Лява и дясна двойна квадратна скоба

lline ... rline

Икона

Лява и дясна вертикална линия

ldline ... rdline

Икона

Лява и дясна двойна вертикална линия

lbrace ... rbrace

Икона

Лява и дясна фигурна скоба, скоба за множество

langle ... rangle

Икона

Лява и дясна счупена скоба

langle ... mline ... rangle

Икона

Лява и дясна счупена операторна скоба

{...}

Икона

Лява и дясна групираща скоба. Тези скоби не се показват в документа и не заемат място.

left( ... right)

Икона

Скоби, мащабируеми

left[ ... right]

Икона

Квадратни скоби, мащабируеми

left ldbracket ... right rdbracket

Икона

Двойни квадратни скоби, мащабируеми

left lbrace ... right rbrace

Икона

Фигурни скоби, мащабируеми

left lline ... right rline

Икона

Единични линии, мащабируеми

left ldline ... right rdline

Икона

Двойни линии, мащабируеми

left angle ... right angle

Икона

Счупени скоби, мащабируеми

left langle ... mline ... right rangle

Икона

Мащабируеми счупени операторни скоби

overbrace

Икона

Мащабируема фигурна скоба отгоре

underbrace

Икона

Мащабируема фигурна скоба отдолу

lfloor ... rfloor

Лява и дясна линия с ъгли отдолу

lceil ... rceil

Лява и дясна линия с ъгли отгоре

\lbrace \rbrace или \{ \}

Лява фигурна скоба или дясна фигурна скоба

\( \)

Лява и дясна кръгла скоба

\[ \]

Лява и дясна квадратна скоба

\langle \rangle

Лява и дясна счупена скоба

\lline \rline

Лява и дясна вертикална линия

\ldline \rdline

Лява и дясна двойна линия

\lfloor \rfloor

Лява и дясна линия с ъгли отдолу

\lceil \rceil

Лява и дясна линия с ъгли отгоре

none

Квалификатор за потискане на една скоба, например right none


Скоби

При изграждането на формули в LibreOffice Math имате на разположение различни видове скоби. Те са показани в долната част на панела „Елементи“. Видовете скоби са изброени и в контекстното меню на прозореца Команди. Скобите, които не са включени в панела „Елементи“ или контекстното меню, трябва да се въвеждат ръчно в прозореца Команди.

Моля, подкрепете ни!