Други

Въвеждани команди

Символ в панела „Елементи“

Значение

<?>

Запазено място

dotsaxis

Икона

Вертикално центрирано многоточие

dotsdown

Икона

Диагонално многоточие надолу

dotslow

Икона

Многоточие

dotsup или dotsdiag

Икона

Диагонално многоточие нагоре

dotsvert

Икона

Вертикално многоточие

downarrow

Икона

Стрелка надолу

exists

Икона

Квантор за съществуване, съществува поне едно...

notexists

Икона

Квантор за съществуване, не съществува…

forall

Икона

Квантор за общност, за всички...

hbar

Икона

h черта

im

Икона

Имагинерен коефициент на комплексно число

infinity или infty

Икона

Безкрайност

lambdabar

Икона

Ламбда черта

leftarrow

Икона

Стрелка наляво

nabla

Икона

Вектор набла

partial

Икона

Частна производна или граница на множество

re

Икона

Реален коефициент на комплексно число

rightarrow

Икона

Стрелка надясно

uparrow

Икона

Стрелка нагоре

wp

Икона

p-функция, функция на Вайерщрас


Други символи

Показва различни математически символи.

Моля, подкрепете ни!